"PRAKAGORRI" Ulermenezko irakurketa azkarrerako metodoa - Prakagorri ikastaroak ulermenezko irakurketa azkarra hezkuntza memoria on line

“PRAKAGORRI”  ULERMENEZKO IRAKURKETA AZKARRERAKO METODOA

Zientzia munduan eta zientzia-jakintzen arlo desberdinetan, egun ekarpen interesgarri eta aitzindaritzat ditugun aurrerabide garrantzitsuak, geroaren jakintza zaharkitu bihurtzen dira.

 Egungo gure informazio-gizarte berri honetan, testuak ehuneko geometrikoan gehitu eta argitaratzen diren bitartean egunak beti izan dituen 24 ordu berberak ditu. Bestalde, gaztetan geure egin genuen idatzitako informazioa dekodifikatzeko teknikak, kasurik hoberenean berdin darrai, adinak gora egin ahala okerrera eginez.

Aldaketa ikaragarri eta erabat azkarrak jasaten ditugun aldi hauetan, lehiakortasun mailari eusten jarraitzeko etengabe eguneratze intelektuala garatzea hil do biziko ekimena da.

“PRAKAGORRI” Ulermenezko irakurketa azkarra ikastaro arin eta eraginkorraren bitartez, besteak beste, bakoitzak egun duen irakurketa gaitasuna gutxienez laukoiztea lortzen dugu, kontzentrazioa goi mailetara igoz eta emaitza akademikoak ere erabat hobetzea lortuz.

Edukiak:

 • Ikus-eremu zentrala eta ingurukoa ere zabaltzen dira.
 • Begi jauzia zeharo bizkortu, begiradaren ezarpen-tartea gutxitu eta atzera egiteak ezabatu.
 • Hitzen ezpain- edo buru-errepikapena begitik bururako bide zuzenagatik ordezkatu.
 • Ulermena erabat gehitzeari ekiten zaio, aldez aurretik zabaldutako ikus-eremua adimen-unitateen osoko pertzepzioarekin sinkronizatuz.

IKASTAROAREN IZENBURUA

“PRAKAGORRI” ulermenezko irakurketa azkarreko oinarrizko modulua.

HELBURU NAGUSIAK

Ikastaroaren helburu nagusi bat, ikasleak egun izan dezaken irakurmen abiada errotik hobetzea da. “PRAKAGORRI” ulermenezko irakurketa azkarra metodoarekin, gure enpresan izandako ikasleen %95ak ikastaroa egin aurretik izandako irakurketa-gaitasuna laukoiztea lortzen dute. Horretarako PRAKAGORRI S.L. enpresak, ezertan hasi aurretik, ikasleak edota beste edozeinek egun dituen irakurmenari buruzko parametro guztiak aztertzeari ekiten dio, dagokion atariko froga eginez.

           PRAKAGORRI S.L. enpresak, ikasleari dagokion adinaren arabera hasierako froga gisa irakurtzera emango zaion irakurgaiaren bitartez bakoitzak duen egungo irakurmen abiada, minutuko irakurriko hitzen kopurua, irakurritakoaren ulermen maila etab. zehaztu eta neurtzeari ekingo dio.

Gorago aipatutako datu horiek guztiak, ikasle bakoitzari hasierako froga egin ondorengo emaitzen arabera ezarriko litzaizkiokeen lortu beharreko helburuak zehazteko eta ikastaroa amaitzean hasierako eta amaierako datuen arteko erkaketa egiteko ere, garrantzi handikoak dira.

Ikastaroaren bigarren helburu nagusia, besteak beste, ondoren aipatzen diren emaitzak lortzean datza: kontzentrazioa areagotu, testuetako irakurgaien edukien asimilazio prozesua hobetu, motibazioa erabat gehitu eta, berezitasunez, ikasleen egungo ulermenari buruzko tasa %80tik  %90ra bitarteko mailetara igo. Ikasleak ager dezaken diziplina, ariketak egiteko zorroztasuna, hobetzeko benetako grina eta etengabeko jarraitutasuna dira bere garapenik hoberenerako funtsezko oinarriak. Ikaslearen ahalegina nolakoa, emaitzak halakoak.

Gorago aipatutakoekin batera dugun hirugarren helburu nagusia hauxe da: ohiko irakurketak bakoitzarengan sortu eta sakon sustraitu dizkigun akats ugariak eta aje kaltegarriak errotik ezabatzea.

HELBURU ZEHATZAK

Ikasle bakoitzak egun izan dezaken irakurketa gaitasuna modu eraginkorrean eta benaz laukoiztea.

Irakurketari dagozkien esparru desberdinetan, norbanako bakoitzak gaur egun izan ditzaken mailak errotik hobetu, berezitasunez ulermena, eta goi mailetara igo. Helburu horiek lortzea ikastaroan zehar ikasleak agertutako ahaleginaren, jarraitutasunaren eta barne-gogoaren araberakoak dira.

 Burmuinaren, ikusmenaren eta begien egitekoei buruzko ezagutzan sakondu eta euren jarduna hobeto ezagutuz, ikasleak ikasi edota irakurri beharra izan dezanean edota jarduera profesionalean aritzean ere, eraginkortasun handiagoz erabiltzen ikas ditzan.

Irakurketa-gaitasun jasotik eratorrita, norbanakoen ezagutza orokorrak zein e bakoitzak izan dezaken lexiko edo/eta hiztegiaren eta hizkuntza-aberastasunaren esparruak, nabarmen ugaritzen lagundu.

Geroago eta zabalagoak diren ikus-eremuei buruzko xehetasunak behatzeko ikus-eremu periferikorako gaitasuna landu eta garatu.

Hitzak irakurri beharrik gabe gero eta zabalagoak diren esanahi propiodun oldozmen-unitateak [sintagmak] ikusteko gaitasuna lortzeko berariazko teknika zehatza irakasten da. Horrela, ikaslea, bere burmuinaren gaitasunak murrizten dituzten eragozpen kontzienteak bere gogoz betirako alboratuz, potentzialtasun guztiak garatzeko gai izango da.

Begi-giharrak gaitu, era horretan ikusmena bizkortu eta trebatzea lortzeaz gain, begien mugikortasuna menderatzea ahalbidetuz.

Ikasleari bereak dituen begien berariazko mugimenduen bitartez hitzezko unibertso zabalen baitan datu zehatzak erraztasun handiz aurkitzeko teknikak irakatsi.

PRAKAGORRI© ulermenezko irakurketa azkarra ikastaroaren bitartez testuak lehenbailehen asimilatzen ikasi eta kontzentrazioa erabat hobetzen da, ohiko jarduera profesionalean eta ikaskuntzan ere prozesu berria ohitura  bezala integratuz.

Tradiziozko irakurketan ohikoak diren alferrik galdutako aldiuneak erabat ekiditen dira, eragozpen horiek zuzentzeak dakartzan onurak nabarmenak izanez.

Testuak ikasteko edota irakurtzeko ohiko gaitasuna erabat hobetu eta bizkortu, PRAKAGORRIren multzokako irakurketa teknika horretan trebatu eta egunero erabiliz.

Ikaslearen autoestimua gehitu eta ikasketarako denboraren kudeaketarik bikainena izateko tekniketan oinarrizko maila irakatsi.

Irakurzaletasuna sustraitik sustatu eta gehitu, ikaslearen liburuarekiko harremana eta jarrera hobeagoa ezarriz.

Ikasleari denbora aurreztu [ondasun urria eta balio handikoa baita] bere kudeaketa optimizatuz beste zeregin batzuetarako denbora gehiago izan dezan.

Ikasleen gaitasun intelektualen hobekuntza eta garapenera zuzendutako PRAKAGORRI S.L. enpresaren metodo desberdinez, norbere buruarenganako konfiantza osoa eta bakoitzak bere aukerekiko erabateko segurtasun maila lortu.

EDUKIA

               PRAKAGORRI ulermenezko irakurketa azkarra izeneko ikastaroaren bitartez, besteak beste, ondorengo edukiak garatzen dira:

 1. Mailakatutako ariketen bitartez begiaren ikuspegi estatikoaren azelerazioa lortzen da, ariketen geroago eta abiada handiagoetara ikusmena egokitasunez moldatu dadin.
 2. Ariketa mailakatuen bitartez, informazioa eskuratu eta irakurgaiak era arin, eraginkor eta azkarragoan ikusi eta jaso ahal izateko begi jauziaren azelerazioa nola lortu ikasten da.
 3. Begien mugimendua kontrolatzen ikasiz, irakurketarako abiaduran zein ulermen mailan gorakada harrigarria lortu.
 4. Trebakuntza, PRAKAGORRI enpresak berak berariazkotasunez asmatu eta gauzatutako abiada, intentsitate eta mailakatutako zailtasuna duten ariketen bitartez egiten da.
 5. Begiradaren finkapen-etena gutxitzea, irakurketaren ulermena eta kontzentrazio maila nabarmenagoa lortuz.
 6. Hitz-sortazko irakurketaren oinarrizko teknikaz jabetu.
 7. Ikus eremu laburrak irakurtzeko ohitura izatetik askoz zabalagoak direnak irakurri ahal izatera iristeko, geroz eta zailtasun eta progresio handiagoko ariketak ezarri dira.
 8. Irakurketa tradizionalak sortu eta eragiten duen ezpain- edota isileko-errepikapena erabat ezabatzea lortu.
 9. Irakurgaien edukia, irakurri eta berehala burmuinera zuzenean igorriz, erabateko ulermena lortzeko teknikak landu.
 10. Ulermena maila gorenetara igo, pentsamendu-unitateen orotariko ikuspegia zabaldutako ikus-eremuarekin sinkronizatuz.

Informazio gehigarririk nahi izan ezkero sakatu berton eta gure kontsulta-orria bete eta igorri iezaguzu.